Phát triển bền vững về số liệu: Các chỉ số 120 trực tuyến trên trang web của Eurostat


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Nhân dịp Hội đồng châu Âu ngày 22 23 và 2005 người điều trị bao gồm việc xem xét các chiến lược phát triển bền vững thông qua bởi Liên minh châu Âu tại Gothenburg trong 2001, Eurostat, Tổng cục Thống kê của Cộng đồng châu Âu, là để có sẵn cho tất cả người dùng trên trang web của mình các chỉ số phát triển bền vững gần đây được Ủy ban châu Âu thông qua. Một số chỉ số 120 hiện có sẵn, thường là từ 1990. Họ bao gồm châu Âu mà còn các nước thành viên của Liên minh châu Âu, các nước ứng cử viên và những người của Khu vực Kinh tế châu Âu.

Tải xuống bản tóm tắt .pdf

Nguồn: Ủy ban châu Âu


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *