Hai bài viết về quá trình Pantone


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

2 bài viết mới về quá trình Pantone:

1) Nó là gì? Định nghĩa ngắn gọn về hệ thống cho tất cả những người phát hiện ra nó. Nhấp vào đây

2) Các kết quả chính. Những kết quả nhất định của quá trình này là gì? Nhấp vào đây

En cours de rédaction : « Faits et foutaises » autrement dit, les faits et âneries qu’on peut entendre ou lire sur le procédé.

Đọc vui


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *