Các cuộc tranh luận về tương lai của chất thải hạt nhân


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Un grand débat « impartial » sur le stockage des déchets nucléaires sera lancé en France, tout le monde pourra participer.

Tôi dự kiến ​​cuộc tranh luận dài xoay quanh dẫn đến kết thúc cùng một ý kiến ​​luôn luôn khác nhau, nhưng biết nó không bao giờ ...

Đọc bài báo

Réagir sur le forum


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *