Những tranh cãi về pin nhiên liệu


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một ấn bản Franco-Anh mâu thuẫn với các tác phẩm của Mỹ được xuất bản trong 2003, theo đó quá trình chuyển đổi này sẽ gây nguy hiểm cho tầng ozone tầng bình lưu.

Trong thời gian vài thập kỷ, sự khan hiếm nhiên liệu hóa thạch, cũng như tác động của chúng đến khí hậu, buộc các nhà sản xuất phải tìm ra các giải pháp năng lượng thay thế cho dầu, than và khí tự nhiên.

Hydro, thông qua tế bào nhiên liệu - sản xuất điện và nước từ hydro và oxy - là sự lựa chọn xung quanh sự đồng thuận rộng nhất đã xuất hiện.Tuy nhiên, tác động về khí hậu của một nền kinh tế dựa trên sự thay đổi năng lượng này vẫn là chủ đề của cuộc tranh luận.

Theo một nghiên cứu Pháp-Anh gần đây được xuất bản bởi Thư viện nghiên cứu địa vật lý, một "nền kinh tế hydro" như vậy sẽ có ít tác động đến sự cân bằng hóa học của bầu khí quyển Trái Đất. Trong khi họ không mâu thuẫn với sự đồng thuận đã nổi lên xung quanh hydro như là một thay thế năng lượng cho dầu, kết quả này mâu thuẫn với công việc trước đó được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Mỹ (Le Monde du 16 juin 2003).

Vào tháng Sáu 2003, trên tạp chí Science đã công bố kết quả của một mô phỏng được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Jet Propulsion và Viện Công nghệ California, trong đó việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng hydro làm suy giảm đáng kể lớp ozon tầng bình lưu.

Nguyên tắc của pin nhiên liệu không được đặt câu hỏi. Nhưng do những sai sót của công nghệ sản xuất và vận chuyển khí nhẹ, các tác giả của nghiên cứu cho rằng mất 10% xuống 20% hydro được sử dụng để thay thế nhiên liệu hóa thạch. Số lượng hydro do đó phóng thích vào khí quyển sau đó sẽ đại diện giữa 60 và 120 triệu tấn.

Các tác giả của nghiên cứu trên tạp chí Science, các khoản đóng góp như vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng hóa học của các lớp trên của bầu khí quyển, góp phần vào sự gia tăng nồng độ của hơi nước tầng bình lưu và làm mát trong những phần cao nhất của đất trời . Do đó các phản ứng chuyển đổi của các hợp chất bromin hóa và clo không hoạt động thành các phân tử gây hại cho ozon.

Việc công bố các tác phẩm này gây ra tranh cãi. Khoa học tạp chí được xuất bản vào tháng 2003, một số thư từ khoa học gọi để xem xét kết quả của mô phỏng này một cách thận trọng và chỉ trích giả thuyết của một tỷ lệ rò rỉ giữa 10 20% và%.

Nguồn: Thế giới, Tháng 5 2004

Đọc thêm

Đọc các nghiên cứu đối chứng: cliquez ici


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *