Tham khảo trực tuyến dự báo chất lượng không khí


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bộ Sinh thái và Phát triển Bền vững đã ra mắt vào thứ Tư 7 July 2004 trang web dự báo về chất lượng không khí khắp nước Pháp http://www.prevair.org.

Trang web cho phép công chúng xem các dự báo trực tuyến cho ngày hôm sau và ngày hôm sau để ô nhiễm ôzôn, nitơ dioxit và các hạt nhỏ. Các dự báo được trình bày trên các bản đồ ở quy mô châu Âu. Nồng độ cho ba chất gây ô nhiễm được chỉ định bằng các màu khác nhau tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm.

Trên trang web dự báo và quan sát về chất lượng không khí ở Pháp và Châu Âu

« Prévisions et observations de la qualité de l’air en France et en Europe »

Trên trang web của Bộ Sinh thái và Phát triển Bền vững

Phát hành vào thứ Tư 7 July 2004

Nguồn: http://www.service-public.fr/accueil/env_qualite_air.html


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *