Máy đóng bao CDC


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

"Vào thời điểm phát triển bền vững là một vấn đề thời sự cho cộng đồng và khu vực của chúng tôi, chúng tôi đã nhận thấy rằng vấn đề về khối lượng chất thải đang ngày càng trở nên phổ biến.

Vì vậy, chúng tôi đã có ý tưởng để tạo ra một máy đầm để sử dụng trong nước để đáp ứng các nhu cầu khác nhau ở cả cấp độ thành phố và công dân của họ.
Thật vậy, máy đầm của chúng tôi giảm được 80% khối lượng chai nhựa các loại cũng như loại bao bì Tetra Pack và các hộp kim loại khác nhau. Bằng cách chia cho 5 khối lượng chất thải, chúng ta nhân với 5 khối lượng ở thể tích không đổi.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của chúng tôi: www.cdcsarl.com


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *