Điều hòa và làm lạnh bằng năng lượng mặt trời


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Le dossier « Energie solaire » a été complété par un article (et 4 téléchargements) sur les recherches suisses concernant la climatisation solaire par adsorption (à ne pas confondre avec la réfrigération par absorption) pour des applications dans les pays en voie de développement…voire chez nous!

Công nghệ này là rất gần đây, nhưng những lợi ích rất nhiều và nguyên tắc là rất hứa hẹn!

Read more
Nguyên tắc hoạt động


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *