CITEPA, một sự giàu có của thông tin!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

CITEPA (Trung tâm nghiên cứu ô nhiễm khí quyển của Interprofessional) thực hiện các nghiên cứu rất toàn diện về các phát thải gây ô nhiễm khác nhau do hoạt động của con người.

Chúng tôi đặc biệt khuyên nghiên cứu "Kiểm kê khí thải nhà kính ở Pháp theo Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu" ici disponible.

Các nghiên cứu sâu hơn có sẵn trong phần "Môi trường" của các tải xuống ( cliquez ici )

Trang này liệt kê tất cả các nghiên cứu công khai của CITEPA.

Truy cập trang web CITEPA


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *