CITEPA: kiểm kê khí thải các chất ô nhiễm không khí ở Pháp. Chuỗi ngành và các phân tích mở rộng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Kiểm kê khí thải ô nhiễm không khí ở Pháp, loạt ngành và phân tích mở rộng.

Là một phần của hàng tồn kho được thực hiện theo chương trình CORALIE, báo cáo này trình bày bản cập nhật phát thải trong không khí cho Pháp đại lục theo định dạng "SECTEN" được xác định bởi CITEPA và nhằm mục đích khôi phục phát thải theo sự cố tương ứng. các thực thể kinh tế truyền thống như: công nghiệp, dân cư và đại học, nông nghiệp, v.v.


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): CITEPA: Kiểm kê khí thải chất gây ô nhiễm không khí ở Pháp. Phân tích ngành và phân tích mở rộng

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *