Nhiệt và mát trong khi tiết kiệm năng lượng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

« La protection du climat grace au chauffage et refroidissement par
geothermie de surface »: tel est l’intitule du premier congres consacre a la geothermie et organise a l’ecole technique superieure (FH) de Biberach le 4
Tháng Mười Một 2004.
Dưới sự lãnh đạo của ông Roland Koenigsdorff - Giáo sư tại FH về Công nghệ điều hòa không khí xây dựng - và ông Dirk Lyens của EnBW AG,
các cuộc tranh luận sẽ về chủ đề tiết kiệm năng lượng.
Năng lượng địa nhiệt, được chỉ định bởi các chuyên gia như năng lượng tái tạo
« sous estimee », pourrait etre en mesure d’apporter des contributions importantes pour les economies d’energie primaire et la protection du climat, en chauffant des batiments avec des pompes a chaleur en relation avec des sources de chaleur geothermique proches de la surface. Des systemes efficients et economiquement interessants sont actuellement en
phát triển, và mặc dù một số người trong số họ đã được nhận ra,
địa nhiệt vẫn còn chưa biết.
Mục đích của Đại hội là để thông báo cho các khả năng của địa nhiệt và cũng để thảo luận về các ví dụ về các ứng dụng với các chuyên gia và người sử dụng.

Liên hệ:
- Bauakademie Biberach - tel: + 49 7351 582-551 hoặc -552 -
http://www.fh-biberach.de/weiterbildung/Bauakademie/Seminare/geothermie-tag
Nguồn: Depeche IDW, FH Biberach Thông cáo báo chí, 21 / 10 / 2004
Biên tập: Nicolas Condette, nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *