Cerin và bộ lọc hạt


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đặt trực tuyến một bài báo nhỏ về cerine của tuabin gió.

Nó là một phụ gia hóa học nhằm giảm nhiệt độ đốt của các hạt bị mắc kẹt trong bộ lọc hạt của các loại xe gần đây.

Đọc bài báo và tải các tài liệu liên quan: Bộ lọc hạt Eolys, FAP và Cerin


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *