Nhiên liệu sinh học: đặc tính và kinh nghiệm CIRAD của nhiên liệu sinh học 3


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Phương pháp tiếp cận phát triển của các nước phía Nam và bởi nhiên liệu sinh học của CIRAD

- Chung
- Bioethanol (bao gồm ứng dụng động cơ diesel)
- Dầu diesel sinh học
- Dầu thực vật nguyên chất

Tiến sĩ Gilles Vaïtilingom và Tiến sĩ Patrick Rousset


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Đặc điểm và trải nghiệm CIRAD

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *