Tính chi phí hàng năm cho chiếc xe của bạn


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trang web của Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng lượng Pháp cung cấp quyền truy cập vào bộ hướng dẫn thực hành, chẩn đoán và trò chơi tương tác để tiết kiệm năng lượng hàng ngày.

Đặc biệt, hai bài kiểm tra trực tuyến tương tác cung cấp cho người dùng lựa chọn phương tiện của mình dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu, chu kỳ sống của anh ta và dự đoán chi phí hàng năm do chiếc xe của anh ta tạo ra.

Mục tiêu: giúp giảm hiệu ứng nhà kính.

Thực hiện bài kiểm tra trên trang web Ademe.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *