Bản tin lỗi!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Sau khi xử lý một chút lộn xộn do lỗi máy chủ, chúng tôi đã mất e-mail từ người đăng ký nhận bản tin giữa 10 December 2004 và 4 January 2005!

Si donc vous ne recevez plus la Newsletter, c’est que votre email fait parti des « pertes » involontaires.

Nếu bạn đã khám phá trang web này giữa khoảng thời gian này, tức là ít hơn 1 tháng và bạn đã đăng ký Bản tin, chúng tôi mời bạn đăng ký lại trong cột bên phải.

Cảm ơn sự thông cảm của bạn.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *