Biogas, công nghệ mới Sinh khối khí


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Điện và nhiệt được sản xuất từ ​​sinh khối với công nghệ sản xuất khí mớiLe 3 août 2009, le Ministre fédéral de l’environnement Sigmar Gabriel a mis environ 3,5 millions d’euros à disposition de la plate-forme technologique pour la bioénergie et le méthane (TBM, [1]), dans le cadre du programme fédéral d’innovation environnementale. A l’aide d’un projet pilote, l’entreprise TBM mettra en application pour la première fois un procédé de production de gaz développé récemment pour produire de l’énergie électrique et de la chaleur à partir de biomasse. Ainsi, environ 26.000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) pourront être économisés. Par ailleurs, une plate-forme de recherche et développement « BtG » (Biomass-to-Gas, [2]) est édifiée sur le même site, dotée de 1,1 million d’euros dans le cadre du programme fédéral de soutien « Optimisation de l’exploitation énergétique de la biomasse ».

Selon Sigmar Gabriel, « l’utilisation énergétique de la biomasse est un facteur clé de la mise en application pratique du paquet de mesures voté par le gouvernement fédéral en 2007 pour lutter contre le changement climatique. Nous souhaitons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2020 par rapport au niveau de 1990. La production décentralisée de gaz à partir de biomasse, destinée à produire de façon couplée de l’électricité et de la chaleur, exploitera les matières premières de façon plus efficace et engendrera moins d’émissions ».

TBM sẽ đưa vào thực hành một kỹ thuật gần đây được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Hydrogen và Mặt Trời (ZSW, [3]) ở vùng Baden-Württemberg. So với các nhà máy sinh khối hiện đang vận hành, một vật liệu mới được sử dụng như là một chiếc giường bằng chất lỏng [4] và một phương pháp vận hành khác để tạo ra một khí giàu hydro sẽ được thực hiện. Canxi oxit được sử dụng như là một cái giường chứa chất xơ giúp giảm lượng CO2 và hắc ín chứa trong khí. Ngoài ra, việc sử dụng nhiệt độ thấp cho phép sử dụng cặn gỗ và do đó nhu cầu cao trên khu vực, ngay gần khu dự trữ Sinh quyển của Thuab Điển Albab, được xem xét.

Với dự án nghiên cứu này sẽ nghiên cứu khả năng sử dụng sản phẩm AER [5] không gây ô nhiễm, đặc biệt cho việc sản xuất hydro và thay thế khí tự nhiên. Ngoài ra, sẽ khảo sát các khả năng sản xuất có hiệu quả cao hơn.

Cả hai dự án này sẽ được hỗ trợ như một phần của sáng kiến ​​về biến đổi khí hậu do Bộ Môi trường liên bang (BMU) khởi xướng. Bang Baden-Württemberg đang tham gia vào dự án nghiên cứu trị giá 1,3 triệu euro và đang đầu tư thêm 500.000 euro trong việc xây dựng cơ sở trình diễn.

- [2] BtG: Nhiên liệu sinh học-khí, nhiên liệu tổng hợp lỏng. Tuyến Btl có ba giai đoạn chính: điều kiện sinh khối (nhiệt phân hoặc rang), khí hóa và xử lý khí tổng hợp, và sự tổng hợp của nhiên liệu theo phản ứng Fischer-Tropsch.

- [4] Tầng sôi: một buồng fluidized bao gồm một bộ các hạt rắn trải qua từ dưới lên trên bởi một chất lỏng có lưu lượng làm cho ma sát của chất lỏng trên hạt cân bằng trọng lượng của chúng. Các hạt được đặt trong chuyển động và trải qua nhiều tương tác, nhưng vận động trung bình của chúng là 0.

- [5] AER: Cải cách nâng cao hấp thụ

nguồn: BE Đức


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *