Bài thuyết trình của Tiến sĩ Laigret và các con số chuyển đổi sinh học

Bài báo cáo về cuộc họp báo của Tiến sĩ Laigret, vào tháng Tư 1949, tạiViện Pasteur của Tunis.

Bản gốc (quét) định dạng của bài viết này là không có, nó chỉ đơn giản là một bảng điểm đầy đủ. Bài viết này chứa một số con số chuyển đổi thú vị theo quy trình Laigret (hành động sinh học của một bacillus Perfringens)

Tiến sĩ Laigret kết thúc tại [...]

Dầu hữu cơ Laigret?

Phương pháp của Tiến sĩ Jean Laigret là gì và kết quả chính là gì?>
Bao phủ hơn 10 lần nhu cầu năng lượng của Pháp để vận chuyển bằng cách thu hồi chất thải gia đình, nông nghiệp và công nghiệp ...

Đây là những gì Tiến sĩ Laigret của phương pháp làm dầu tổng hợp bằng cách lên men k an khí do vi khuẩn của [...]