Hoàn thành đánh giá môi trường của quang điện mặt trời


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Thời gian thu hồi cacbon của bảng năng lượng mặt trời là gì? Cần bao nhiêu năng lượng để tạo ra một bảng năng lượng mặt trời? Cuộc sống thực của nó là gì?

các assocation Hespul đã trả lời tất cả các câu hỏi này (và nhiều người khác) thông qua một tài liệu hoàn chỉnh để tải về tại đây; đánh giá sinh thái đầy đủ của quang điện mặt trời.

Read more:
- Cuộc tranh luận về hồ sơ môi trường của điện mặt trời quang điện
- Của chúng tôi forum solaire photovoltaïque


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *