Bảng cân đối 2004


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Mise en ligne d’un petit bilan de l’année 2004 du point de vue du réchauffement planétaire.

Đọc bài báo

Sources : Le Monde et Météo France.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *