Ô tô 2005-2020: Xe nào cho ngày mai?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một nghiên cứu mới của ADIT mới xuất hiện!

Báo cáo này là kết quả của một loạt các cuộc phỏng vấn tiến hành trong năm 2004 với hàng chục chuyên gia trong ngành ô tô, cả trong lĩnh vực nghiên cứu và công nghiệp.

Il represente une photographie « instantanee » des problemes auxquels est confrontee aujourd’hui l’automobile et des solutions qu’il est permis d’envisager d’ici 2020. Pourquoi cet horizon ? A l’oree de cette nouvelle decennie, les reserves prouvees de petrole auront considerablement diminue, et ce dans des proportions d’autant plus importantes du fait du boom economique de certains pays, tels que la Chine et l’Inde, qui est amene a s’amplifier.

Mỗi chủ đề chính bao gồm (động cơ, vật liệu, điện tử, an toàn, lốp xe) đi kèm với một thư mục toàn diện của các trung tâm nghiên cứu và phát triển chính, cả ở Châu Âu, Mỹ và Châu Á, cũng như rất nhiều địa chỉ liên lạc hữu ích để làm sâu sắc thêm chủ đề. .

Để biết thêm thông tin và để đặt hàng tài liệu này (96 trang màu, giá: 185 euros TTC - VAT 5,5%) đăng nhập vào: http://www.adit.fr


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *