Điều doping với nước trong Khoa học et Avenir


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Sciences et Avenir vient de publier un numéro Hors Série spécialement consacré aux automobiles ou motorisations (plus) « propres ».

Khoa học và Tương lai

Les différentes voies de recherche des grands constructeurs y sont évoquées mais également des recherches moins « officielles » comme le dopage à l’eau.

Đây là bài viết mà chúng tôi quan tâm đặc biệt kể từ khi (một lần nữa) chúng tôi đóng góp và Econologie.com được trích dẫn.

Tuy nhiên, chúng ta có thể phê bình bài viết vì không quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của hệ thống (lý thuyết ion hóa của Julien R.).

Read more: tải bài báo hoặc nói về nó trên các diễn đàn Điều Gillier Pantone trong S & A


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *